headerphoto

Sbormistři

Sbormistři FKS

PaedDr. Zuzana Zrzavá

Narozena 1962 v Praze. Navštěvovala LŠU v Žatci. Po maturitě na Konzervatoři v Teplicích, obor klavír, vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem v roce 1986, získala doktorát z pedagogiky. Během vysokoškolského studia pracovala jako chorovod Smíšeného pěveckého sboru pedagogické fakulty v Ústí nad Labem pod vedením Prof. PhDr. Tomáše Fialy, CSc. a jako 3. dirigent ve sboru SPgŠ Ústí nad Labem. Po studiu učila na Základní a Základní umělecké škole v Roudnici nad Labem. 10 let působila na katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době pracuje jako ředitelka Základní a mateřské školy v Roudnici nad Labem. Společně se svým manželem Jiřím Zrzavým vede Roudnický dětský sbor, v němž bylo vychováno mnoho zpěváků v Roudnici a z nichž řada zpívá ve Fojtově komorním sboru.

Mgr. Jiří Zrzavý

Narozen 1955 ve Vrchlabí. Navštěvoval LŠU ve Vrchlabí, obor klavír, později i lesní roh. Po vyučení zámečníkem, maturitě na Střední průmyslové škole strojní v Ústí nad Labem, absolvoval Pedagogickou fakultu tamtéž. Zkušenosti získal ve Smíšeném pěveckém sboru PF pod vedením Prof. PhDr. Tomáše Fialy, CSc. Nastoupil jako učitel na Základní škole v Roudnici nad Labem, společně s manželkou vede Roudnický dětský sbor. Z větších sborových akcí s tímto tělesem absolvoval zahraniční zájezdy (Německo, Francie, Švédsko), Mundi Cantat Olomouc 2006, Slovakia cantat Bratislava 2008, Moravskotřebovské arkády 2011. V roce 1993 zakládá smíšený pěvecký sbor, později pojmenovaný Fojtův komorní sbor – jako připomenutí jména významné hudebnické rodiny města Roudnice nad Labem ve druhé polovině 18. století a prvních let století devatenáctého. V tomto sboru působí spolu se svou manželkou jako sbormistr a příležitostný korepetitor.


Více o nás

Více podrobností najdete zde.